En hållbar framtid

Det är lätt att prata tomma ord om hållbarhet. Det är en annan sak att faktiskt göra något konkret. Vi försöker göra hållbara val i allt vi gör, både när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbarhet innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbara hus

Hus som byggs med fokus på kvalitet och miljö har alla förutsättningar att stå kvar under lång tid. Genom att använda beprövade byggtekniker och sunda material skapar vi boendemiljöer som fungerar både nu och i framtiden. För att säkerställa att vi bygger hus som är bra för dig att bo i har vi som mål att Svanenmärka alla våra egenutvecklade bostäder. Vi gör också allt för att det skall vara enkelt för dig att göra hållbara val i din vardag – det skall vara lätt att göra rätt!

Social hållbarhet

I våra bostäder skall det finnas plats för alla! Vi bygger ungdoms- och studentlägenheter, bostadsrätter och hyresrätter, radhus och flerfamiljshus i både småstad och storstad. Genom att skapa naturliga samlingsplatser och aktivitetsområden tror vi att vi ger tillfälle till möten som ger ringar på vattnet i form av trygghet och gemenskap.

I vårt arbete med social hållbarhet har vi utvecklat konceptet Boaktiva. Läs mer

Ekonomisk hållbarhet

Vårt mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan att det har negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för att driva och utveckla hållbart byggande. 

Genom att bygga energieffektivt och med hög kvalitet ökar fastighetens livslängd och studier visar dessutom att hus byggda med fokus på miljö och kvalitet ökar fastighetens värde, beläggningsgrad och hyresintäkter.


Boaktiva

De flesta av oss vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Tyvärr är det inte alltid lätt att omsätta goda avsikter till nya vanor men studier visar att våra beteenden kan påverkas av vår hur vår omgivning är utformad. Boaktiva är ett Wästbyggkoncept som bygger på idéerna kring "nudging" eller, översatt till svenska, vänliga "puffar" i rätt riktning. 

Läs mer
Miljömärkta hus

Vi har lång erfarenhet av att bygga miljöcertifierade hus. Våra miljöintresserade medarbetare driver vår egen utveckling, så att vi hela tiden ligger i framkant. Vårt mål är att certifiera alla våra egenutvecklade bostäder enligt Svanen.

Läs mer om att bo i ett Svanenmärkt hus
Vårt vindkraftverk

En byggarbetsplats gör åt en hel del el - det är svårt att komma ifrån. Vi arbetar med att minska elanvändningen på våra arbetsplatser genom energieffektiva arbetsplatskontor, alternativa uppvärmningssystem och styrd belysning. 2012 investerade vi också i ett eget vindkraftverk. På så sätt kan vi förvissa oss om att en stor del av den el vi använder här hållbar!

Läs mer på wästbygg.se