Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle genom att utveckla och uppföra byggda miljöer som har fokus på kvalitet och miljö och som främjar trygghet, gemenskap och god hälsa

Hållbart samhällsbyggande

Vi verkar för en hållbar utveckling. Det innebär "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Begreppet betonar sambandet mellan social, ekonomisk och ekologisk håll​barhet och sätter sin prägel på allt vi gör.

Ekologisk hållbarhet

Hus byggda med fokus på kvalitet och miljö har alla förutsättningar att stå kvar under lång tid framöver. Genom att använda beprövade byggtekniker och sunda material formar vi boende och arbetsmiljöer som fungerar både nu och i framtiden.

Utifrån förutsättningarna i varje projekt gör vi allt för att det skall vara  enkelt för dig att när du flyttat in göra hållbara val i din vardag – det skall vara lätt att göra rätt!

Social hållbarhet

I våra bostäder skall det finnas plats för alla! Vi bygger ungdoms- och studentlägenheter, bostadsrätter och hyresrätter, radhus och flerfamiljshus i både småstad och storstad. Genom utformning av samlingsplatser och aktivitetsområden skapar vi tillfällen till möten som ger ringar på vattnet i form av trygghet och gemenskap.

I vårt arbete med social hållbarhet har vi utvecklat konceptet Boaktiva. Läs mer

Ekonomisk hållbarhet

Vårt mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för att driva och utveckla hållbart byggande. 

Genom att bygga energieffektivt och med hög kvalitet ökar såväl driftnetto som fastighetens livslängd. Studier visar dessutom att hus byggda med fokus på miljö och kvalitet ökar inte bara fastighetens värde utan även beläggningsgrad och hyresintäkter.


Boaktiva

De flesta av oss vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Tyvärr är det inte alltid lätt att omsätta goda avsikter till nya vanor men studier visar att våra beteenden kan påverkas av vår hur vår omgivning är utformad. Boaktiva är ett Wästbyggkoncept som bygger på idéerna kring "nudging" eller, översatt till svenska, vänliga "puffar" i rätt riktning. 

Läs mer
Miljömärkta hus

Vi har lång erfarenhet av att bygga enligt de olika certifieringssystem som används på den svenska marknaden. Våra välutbildade och miljöintresserade medarbetare driver vår egen utveckling, så att vi hela tiden ligger i framkant inom detta område. Flera av våra egenutvecklade hus är certifierade enligt Miljöbyggnad som ger ett kvitto på viktiga kvaliteter när det gäller energi, inomhusmiljö och material. 

Läs mer på wästbygg.se
Vårt vindkraftverk

Energifrågan har stått i fokus på Wästbygg i många år. Bland annat har vi arbetat med att minska elanvändningen på våra arbetsplatser genom energieffektiva arbetsplatskontor, alternativa uppvärmningssystem och styrd belysning. Vi kommer dock alltid att behöva el och vi valde därför att år 2012 tänka nytt och investera i ett eget vindkraftverk. På så sätt kan vi förvissa oss om att den el vi använder produceras på ett hållbart sätt. 

Läs mer på wästbygg.se