Vi är med från början till slut – en trygghet för dig som bor eller arbetar i en fastighet som vi har utvecklat

Tillsammans bygger vi för framtiden

Vi utvecklar och bygger bostäder för alla. Hyresrätter och bostadsrätter, radhus och flerbostadshus, i småstad och storstad. Vi gör också plats för arbetsplatser och handel, allt för att bidra till ett levande och fungerande samhälle.

I våra utvecklingsprojekt ansvarar vi för hela kedjan, från de första diskussionerna kring ett markförvärv fram till att garantitiden löpt ut – en trygghet för dig som köper nyproduktion.

 

Vi bygger där bostadsbristen är som störst

Vi väljer att gå vår egen väg. När andra säger att det är svårt att bygga små hyresrätter för ungdomar och studenter, utan att hyran kostar både skjortan och hela studielånet, bevisar vi motsatsen. Genom att tänka smart och storskaligt kan vi bygga för den åldersgrupp som idag har svårast att hitta ett eget boende.

De senaste åren har vi byggt drygt 700 student- och ungdomsbostäder och vi har ytterligare 400  på gång.

 

 

Vi ingår i Wästbygg gruppen

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg men finns också via koncernbolaget Logistic Contractor representerat i våra nordiska grannländer Norge och Danmark. Företaget är specialiserat inom affärsområdena bostad, kommersiellt och logistik. Dessutom arbetar vi med projektutveckling inom samtliga affärsområden.

 


Vi vill bygga mer

Tomt- och fastighetsmark i bra lägen är alltid intressant för oss. Vi söker dig som har tomt- eller fastighetsmark som lämpar sig antingen för flerbostadshus eller kommersiellt byggande. Vårt primära verksamhetsområde sträcker sig från sydligaste delarna av Sverige upp till strax norr om Mälardalsregionen.​

Läs mer på wästbygg.se
Karriär

Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare dit man söker sig aktivt. Men det är ännu viktigare att vi är ett företag där våra medarbetare trivs och väljer att stanna kvar. För oss är det en självklarhet att yrkeslivet ska gå att kombinera med ett väl fungerande privatliv och en god hälsa, oavsett i vilket skede i livet man befinner sig.

Läs mer på wästbygg.se
Årsredovisning

Nya kontorsorter, etablering i våra grannländer, starkare organisation och en fortsatt specialisering och utveckling av produkterna inom våra affärsområden. Under 2015 har vi positionerat oss inför framtiden och befinner oss precis där vi vill vara.

Läs mer på wästbygg.se