Radhus på Hökälla Ängar

Fantastiska Lillhagsparken, en omgivning som för snart 100 år sedan skapades för människors behov av ljus, luft, grönska och rekreation. Här kan man verkligen stanna upp - och stanna kvar. Här har vi byggt radhus med bostadsrätt, mitt bland de 400-åriga ekarna och strax intill de vackra gamla tegelhusen. Inflyttning ägde rum i början av 2020.

Utveckling pågår i flera delar av Lillhagsparken. Nya parkområden och en ny lekplats planeras, läs mer under fliken LILLHAGSPARKEN. Vi på Wästbygg Våra Hem planerar för fler bostäder, mer information kommer framöver.  Det här kommer att bli ett fantastiskt bostadsområde - nära dagens centrum och mitt i framtidens centrum.