Radhus på Hökälla Ängar

Fantastiska Lillhagsparken, en omgivning som för snart 100 år sedan skapades för människors behov av ljus, luft, grönska och rekreation. Här kan man verkligen stanna upp - och stanna kvar. Här har vi byggt radhus med bostadsrätt, mitt bland de 400-åriga ekarna och strax intill de vackra gamla tegelhusen. Inflyttning ägde rum i början av 2020.

Utveckling pågår i flera delar av Lillhagsparken. Nya parkområden och en ny lekplats planeras, läs mer under fliken LILLHAGSPARKEN. 

 

Vi planerar för fler bostäder i Lillhagsparken. I Hökälla Ängar 2 planeras ett område med svanenmärkta bostadsrättsradhus om cirka 100 m² med egna uteplatser. Belägna intill de nybyggda radhusen i Hökälla Ängar 1 och med en skogsdunge som gränsar åt söder.

Läs mer om Hökälla Ängar 2