Förskolan Grönskan
Bild: Liljewalls Arkitekter

En äkta park

Lillhagsparken är under förvandling till en grön attraktiv plats att bo på. I det fantastiska området med de gamla vackra tegelbyggnaderna, de 400-åriga ekarna och vitsippsbackarna skall det byggas många nya bostäder. Ordet ”park” används flitigt i marknadsföringen av nya bostadsområden. Här är det på riktigt. 

Läget i staden

Göteborgs centrum växer. Via Älvstaden och Kvillestråket binds Norra Hisingen ihop med stadens centrala delar. Lillhagsparken kommer att behålla sin natur och atmosfär - som en lunga mitt i alltihop. Härifrån går det lätt att att ta sig in till centrala Göteborg. Buss nr 52 stannar på flera platser i området och går ofta och hela dygnet. 

 

Förskolan Grönskan

Ett stenkast från Hökälla Ängar har Göteborgs stad nyligen byggt en konceptförskola med ekologisk profil. Förskolan har åtta avdelningar och en grön utemiljö där barnen kan bygga kojor och själva skapa sina lekar med naturen som lekredskap. Byggnaderna skall också ha gröna tak för att ytterligare stärka fokuset på miljön. Kontakta Göteborgs Stad för att få veta mer. Klicka här

Bild Liljewalls Arkitekter

Parker i parken

"Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser" Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Göteborgs Stad planerar för fyra kvartersparker med olika teman och karaktär, bla "Finparken" och "Lekparken" Läs mer här

 


Lillhagsparken

Stadsplanering i Lillhagsparken

Läs mer hos Göteborgs stad
Kvillestråket

"Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark"

Läs mer hos Göteborgs stad
Historia

Lillhagsparken har en spännande historia

Läs mer