"Hökälla Ängar 2 skall vara trivsamt och rymligt i den lilla skalan"
Kajsa Crona & Elina Scharn - arkitekter

Säg hej till Kajsa & Elina!

Kan ni beskriva Hökälla Ängar 2 med tre ord?
Naturnära, småskaligt & hjärtligt.

Ni var arkitekter även för Hökälla Ängar 1, hur har ni tänkt knyta samman de två områdena?
Området i sin helhet har samma upplägg där även Hökälla Ängar 2 är placerad i en västersluttning, med en entrésida och uteplats mot väster. Det som kommer knyta samman området är den gemensamma färgsättningen och leken med träpanel och spaljéer. Vi tar också med oss det målade planket mellan uteplatserna.

 

 

Vad har ni velat tillföra?
Hökälla Ängar 2 skall vara trivsamt och rymligt i den lilla skalan. Utan att vara de största bostäderna på marknaden skall här finnas rum för vardagens alla situationer i vilken familjekonstellation du än bor i. Trivsel kommer också med omsorg för detaljerna. Här finns spaljéen som bär din klätterväxt, pergolan som ramar in entrén och steget ut till din lilla täppa.

Hur har ni jobbat med exteriören?
Vi har velat skapa ett gårdsrum kring entrén som känns väldigt privat och intimt. Varje hus har ett förråd som vänder sig mot gårdsrummet och man är helt skild från sina grannar. En pergola mellan förråden skapar ett tak över rummet utan att öppenheten försvinner. Exteriören är tänkt att vara enkel men med en omsorg om detaljer som gör den levande och intressant.

Varför skall man flytta hit?
Här finns bykänslan mellan grannar och en fantastisk natur precis runt hörnet samtidigt som det är cykelavstånd till centrala Göteborg.

Hur har ni som arkitekter tänkt kring hållbarhet?
Husen är Svanenmärkta vilket borgar för att de har bra materialval samt att de är energieffektiva. Den flexibla planlösningen i det lilla formatet möjliggör ett boende som är prisvärt men som ändå har stora möjligheter att anpassa och förändra över tid. Ett grannskap som man kan bo kvar i och gärna stanna i är viktig för den sociala gemenskapen.

Vilken har varit den största utmaningen för er som arkitekter?
Att skapa ett hus som är litet till ytan men stort om man ser till dess innehåll.

Vad är ni mest stolt över här?
Att husen har vackra rumsproportioner och fina fönsterplaceringar och att husen är Svanenmärkta såklart.

Vad ser ni för trender i hur man ritar bostäder idag?
Pandemin har startat en ny trend med att få till fler rum i en bostad. Även vikten av att ha en bra koppling till utemiljön har stärkts, med vårt behov av att enkelt kunna ta oss ut till naturen.