Du och dina grannar bestämmer hur föreningen skall skötas

Bostadsrättsföreningen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs av Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och allmänna utrymmen. 

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen och då också delägare i föreningens tillgångar, (till exempel byggnader, mark och kassa) och föreningens skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo och ansvaret för det inre underhållet i just den lägenheten.

 

Flera träfärgade fågelholkar i olika storlekar som sitter tillsammans på en vägg. Skall symbolisera samlingen av bostadsrätter i en bostadsrättsförening.

Styrelsen

Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den styrelse som ni valt. Styrelsen sköter det löpande arbetet och väljs vid föreningens årsstämma. Wästbygg bildar bostadsrättsföreningen för Brf Hökälla Ängar 2. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet finns en tillfällig styrelse bestående av personer kunniga från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Under en överlämningstid kommer den nya styrelsen att arbeta tillsammans med den tillfälliga styrelsen. Detta för att ni i lugn och ro skall komma in i arbetet.

Leende ung kvinna med glasögon som här skall symbolisera glädjen över att själv kunna påverka sitt boende genom styrelsearbete när man väljer att köpa  nyproducerad bostadsrätt.

Månadsavgiften

Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas månadsavgifter. Avgiften skall täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader och betalas månadsvis i förskott från tillträdesdagen. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna. I en bostadsrättsförening med nya byggnader är det framförallt räntekostnaderna som kan förändras.

Ekonomin

Information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal. Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningspersoner som är godkända av Boverket.