FILM OM HÖKÄLLA ÄNGAR 2

I juni 2021 publicerades filmen om Hökälla Ängar 2. Tänk på att filmen är gjord i ett tidigt skede av processen.