Hökälla Säteri

I södra delen av nuvarande Lillhagsparken låg en gång Hökälla Säteri. Säteriets historia började redan då Sverige var norskt och gården byggdes på 1500-talet. En av de första nämnda ägarna var en lagman Hans Frenssen. Genom åren har åtskilliga spännande profiler haft gården i sin ägo.

Möbler till Röhsska

Grosshandlare Friländer ägde säteriet när staden 1920 ville ha egendomens marker för att bygga ett sjukhus för psykiska sjukdomar. Staden tvångsinlöste gården 1920. Under sin tid som ägare donerade Friländer hela matsalsinteriören samt möbler och hyllinredning till Röhsska konstslöjdsmuseum där det finns än i dag.

Sjukhuset 

Sjukhuset som byggdes i området ritades av professor Melchior Wernstedt. Det kostade med inventarier cirka 14 miljoner kronor att bygga och invigdes 1935. I början av 1980-talet övergick man i Sverige till en distriktsindelad psykiatri. Patienterna flyttade från Lillhagen succesivt ända fram till 2006 då sjukhuset lades ner helt.

 

 

 

Källa: gamlagoteborg.se