det finns en röd tråd igenom hela projektet

Sundell Arkitekter om Las Vega

När pendeltåget rullar in i Vegastaden hälsas man välkommen av ljusspelet i husets gavlar. Ljuskonstverket i fasadernas tre olika skiffersorter ger en modern och självsäker identitet. Vi ville skapa ett kvarter som är generöst mot stadsdelen. Det lilla torget i hörnet är tänkt att vara en tillåtande mötesplats för olika aktiviteter. Unikt för Las Vega är husens utformning med stora takterrasser och skifferfasader. Vi har lyckats behålla kvalitet och starka grundidéer hela vägen. Många projekt slipas ner i realiseringsskedet men detta har blivit bättre ju mer vi jobbat med det. Vi har hållit samman detaljerna och det finns en röd tråd igenom hela projektet. Inredningsvalen som är valda är valda utifrån ett Fokus att man ska få mycket design och funktion för pengarna.

Hur arkitekterna tror att takterrasserna kommer att användas

Som mötesplatser i solen! Med varierande storlek och karaktär passar de för olika tillfällen. En tanke är att någon av de mindre terrasserna görs bokningsbar för privata kalas och att några bord på den största terrassen går att boka i förväg. Samtidigt finns det gott om ytor så vi tror att alla får plats och att terrasserna blir ett trevligt inslag i vardagen i Las Vega.

Inredning

Bostäder som håller  hög standard på inredning och utrustning. Här har vi satsat på ett hållbart sortiment. Färger, former och detaljer i inredningsvalen är genomtänkta av arkitekter och inredare för att du ska få en enhetlig och sammanhållen inredning. Här finns en noggrant framtagen bas med olika grå nyanser och toner som du sedan lätt kan komplettera med dina egna favoritfärger i form av lös inredning. Hållbarhet är ett av ledorden i projektet Las Vega och vi är stolta över att kunna presentera val som andas kvalitet, trend och personlighet som håller över tid.