App som ska främja gemenskap och hållbarhet. | 2018-02-06

Bild: Wästbygg

Det uppkopplade hemmet

I våra kvarter Frösundavik i Bålsta och Las Vega i Haninge kommer boende att erbjudas en app som ska främja gemenskap och hållbarhet.

Via appen kommer de boende att kunna ha ett kommunikationsflöde där de bland annat kan skriva meddelanden till varandra, få information från brf-styrelsen och bjuda in till gemensamma aktiviteter. De kommer även kunna boka gemensamma utrymmen och resurser, som takterrass och trädgårdsredskap. Butiker och restauranger i området kan koppla upp sig mot appen för att erbjuda sina tjänster till de boende.

Appen blir en del av Boaktiva som är Wästbyggs koncept för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

I kvarteret Las Vega i Haninge kommer de boende att kunna välja om de vill koppla på ytterligare funktioner; som att styra belysning eller lås och larm. De kommer även kunna se hela sin el- och vattenförbrukning.

Vi har tagit fram appen tillsammans med proptech-företaget TMPL.