Hållbarhet | 2016-04-04

Bild:

Certifiering enligt ny standard

Wästbygg AB är som första byggföretag i Sverige ISO-certifierat enligt de nya standarderna för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015. Sedan i höstas är företaget även certifierat enligt OHSAS 18001:2007, arbetsmiljö.

 – ISO-certifieringen är en milstolpe som vi är mycket glada och stolta över. Under revisionen har vårt ledningssystem granskats utifrån ledningsprocess, inköp, personal, arbetsmiljö, miljö och projektstyrning. Revisorerna har besökt byggprojekt i olika skeden i Stockholm, Göteborg och Malmö med ett mycket gott resultat. Livscykelperspektivet i nya ISO 14001 stämmer väl överens med hur vi arbetar med våra inköp och hur vi försöker påverka kunderna att fatta miljöriktiga beslut, säger Johan Gustafsson, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöchef på Wästbygg.