Projekt | 2016-08-24

Bild: Arkitema Architects

Markanvisning Norrtälje Hamn

Wästbygg och Arkitema Architects har med ett gemensamt förslag – Tjärleken, med 140 bostadsrätter– vunnit en markanvisningstävling i Norrtälje norr om Stockholm.

– Vi ser fram emot att få vara en del av utvecklingen av det här unika läget i Norrtälje Hamn. Här får vi möjlighet är att bygga fina, välplanerade lägenheter i en miljö där Wästbyggs tänkande kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ger extra mervärden, säger vår affärsutvecklingschef Mattias Björk.

Så här säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn om vårt förslag: – Wästbygg har i sitt gestaltningsförslag väl mött upp förväntningarna om ett hållbart, innovativt och spännande projekt som varit lyhört med vår utbyggnadsstrategi.