Hållbarhet | 2021-08-02

Bild:

Svanenmärkning - check!

Vi arbetar för att Svanenmärka alla bostäder som vi bygger och utvecklar i egen regi, men det är först när det färdiga huset är godkänt av Miljömärkning Sverige som vi kan ropa hej! Både byggprocessen och det färdiga huset kontrolleras av Miljömärkning Sverige, som är en oberoende tredje part. Nu har Brf Tuvebo Smedja utanför Göteborg granskats och godkänts vilket innebär att det säkerställts att både själva byggprocessen och allt material i huset uppfyller Svanens strikta miljö- och kvalitetskrav. Utöver dessa krav ges det också poäng ges också för sk ”Gröna Grepp”. Här fick Tuvebo Smedja full pott med 3 av Svanens maximala 3 poäng, genom att kvarteret har en cykelservicestation som underlättar och främjar cykel som transportmedel, det finns elbilsladdare i parkeringsgaraget och odlingslådor på takterrassen. Vi är glada och stolta att Tuvebo Smedja nu är godkänt och vi har lärt oss massor som vi tar med oss för att göra nästa projekt ännu bättre.