Projekt | 2015-03-03

Bild: Arkitema Architects

Vinst i markanvisningstävling

"Vi är mycket glada över att vårt förslag har utsetts till vinnare bland så många tävlande och att vi får möjlighet att bygga dessa eftertraktade bostäder. Solskensvägen är en del av vår målmedvetna satsning på små, yteffektiva och prisvärda bostäder i kollektivtrafiknära lägen för att minska bostadsbristen bland ungdomar. Tillsammans med våra bostadsprojekt i Älvsjö och Huddinge innebär det här att vi kommer uppföra 850 bostäder för unga och studenter de närmaste åren", säger Pero Popovski på Wästbygg Projektutveckling.

Vårt förslag innehåller 124 lägenheter och ska byggas i ett parkområde på Solskensvägen i Tullinge. Området ska även fortsättningsvis kunna användas för rekreation, varför en viktig faktor är att bostäderna ska smälta väl in i omgivningen och att tillgängligheten till parken behålls.