Projekt | 2016-10-17

Bild: Sundell Arkitekter

Wästbygg utvecklar bostadsrätter i Vega

Wästbygg blir en av aktörerna när den nya stadsdelen Vega i Haninge växer fram, efter att Haninge kommun har tilldelat Wästbygg en markanvisning på cirka 100 bostadsrätter.

Bostadskvarteret, som är utformat i samverkan med Sundell Arkitekter, är väl anpassat till de höga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som ska prägla hela stadsdelen. På taken kommer gemensamma terrasser att anläggas med möjlighet till odling.

Kvarteret får också ett eget signum i form av ett programmeringsbart ljusspel som integreras i en av gavelfasaderna.