Ett tryggt köp med Wästbygg Våra Hem

En stor och viktig affär

Ett bostadsköp är ofta den största affären du gör i livet och under många år med stark konjunktur och ökade bostadspriser har det känts självklart och relativt riskfritt att köpa en nyproducerad bostad. Vi vill att du ska känna dig trygg med att köpa ditt hem av oss och vårt vårt trygghetspaket och våra garantier skyddar och mildrar konsekvenserna av oförutsedda händelser.

Avbokningsskydd

Avbokningsskyddet skyddar dig från det att förhandsavtalet skrivits på fram till den dag du erbjuds att teckna ditt upplåtelseavtal. Skyddet gäller om du inte kan fullfölja köpet av bostadsrätten på grund av en kritisk sjukdom eller dödsfall, och gäller samtliga köpare på kontraktet samt barn upp till 18 år som är folkbokförda på samma adress som någon av köparna. Skyddet innebär att du kan frånträda ditt förhandsavtal, dock behåller Wästbygg inbetalt förskott och/eller bokningsavgift för att täcka kostnaderna för den administrativa hanteringen.

Tillträdesskydd

Wästbyggs tillträdesskydd skyddar dig om du inte har fått din nuvarande bostad såld och därför vill flytta fram tillträdet för din nya bostadsrätt. Efter en ansökan och beviljad särskild prövning kan du få tillträdet och då också slutbetalning och betalning av månadsavgifter framflyttat i maximalt tre månader. Wästbygg ersätter månadsavgiften för den nya bostadsrätten med ett belopp om maximalt 10 000 kr per månad.

Ung man med barn i knät som tittar på sin laptop och läser om möjligheten till att skjuta på tillträdet till den nyproducerade bostadsrätt som han köpt eftersom han inte fått sålt sin nuvarande bostad.

Kampanjgaranti

Om Wästbygg skulle vilja öka försäljningstakten av bostadsrätterna i ett bostadsprojekt genom en kampanj, garanterar vi att du får ta del av de kampanjer som omfattar bostäder av samma typ, storlek och planlösning och med motsvarande läge i huset som den bostadsrätt du köpt. Kampanjgarantin gäller för kampanjer som startas under tiden från det att du tecknar förhandsavtal och fram till att du erbjuds att teckna upplåtelseavtal. Garantin gäller kampanjer för försäljning av bostäder inom samma etapp/bostadsrättsförening som den bostad du köpt.

Osålda lägenheter?

Wästbygg kompenserar bostadsrättsföreningen för bostadsrätter som eventuellt inte har sålts genom att garantera insatser, upplåtelseavgifter och månadsavgifter för dessa bostäder. Du behöver därför inte oroa dig för bostadsrättsföreningens ekonomi på grund av att inte alla bostäder är sålda.

Om det finns outhyrda lokaler i bostadsrättsföreningen så kompenserar Wästbygg för bortfall av hyresintäkter under en tvåårsperiod.

Besiktning och garantitid

Innan du flyttar in slutbesiktigas ditt nya hem av en opartisk besiktningsman. Efter två år görs en ny besiktning då det kontrolleras om det har dykt upp några garantifel sedan slutbesiktningen. Garantin för byggnadsarbetena är fem år.


Vägen till ditt nya hem

Vi finns för dig hela vägen, från intresseanmälan till inflyttning och garantitid.

Läs mer
Att bo i bostadsrätt

Har du bott i bostadsrätt tidigare och vet hur det fungerar, eller är det kanske helt nytt för dig?

Läs mer
De olika avtalen

Förhandsavtal, upplåtelseavtal och bokningsavtal - vad är vad på vägen mot en nyproducerad bostadsrätt?

Läs mer