Våra kunder | 2021-04-16

Bild:

Nöjd Kund Index

Du som flyttar in i ett av våra hem får efter ett par månader en enkätundersökning från Prognoscentret. De hjälper oss att hantera den oberoende branschmätning som vi är del av och i enkäten får du möjlighet att svara på frågor om hur du upplevt både själva bostaden och resan mot ditt nya hem tillsammans med oss. 

KNI - eller Nöjd Kund Index är en sammanvägning av tre grundläggande frågor:

  • hur nöjd du är med oss totalt sett 
  • i vilken utsträckning vi uppfyllt dina förväntningar
  • hur nära eller långt ifrån ett ideal vår prestation har varit.

 

Svaren du lämnar är förstås anonyma och vi får ta del av en sammanfattning som vi årsvis kan jämföra med övriga bostadsutvecklare. Vi lär oss vad vi gör rätt och vad vi behöver utveckla. Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara och på det sättet hjälpa oss bli bättre på det vi gör!