De olika avtalen

Bokningsavtal, förhandsavtal, tillvalsavtal och upplåtelseavtal– känns det krångligt? På denna sida reder vi ut begreppen. Och självklart är du alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information.  

Bokningsavtal 

Bokningsavtal innebär en reservation av en specifik bostad som ger dig företräde att längre fram i processen teckna förhandsavtal och upplåtelseavtal. I samband med att avtalet signeras så betalar du en bokningsavgift. Det du har betalat i bokningsavgift dras sedan av på den totala insatsen som du betalar för bostaden.  

Ett sådant typ av avtal kan bli aktuellt när försäljningen av bostäderna startar extra tidigt i processen.   

Förhandsavtal 

När du bestämt dig för att köpa en bostad som ännu inte är färdigproducerad, tecknas ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Genom avtalet förbinder sig föreningen att upplåta bostadsrätten till dig och du förbinder dig att köpa den. I avtalet framgår när upplåtelsen och tillträdet (inflyttningen) förväntas ske, bostadens kvadratmeter, insats (pris) och beräknad månadsavgift. Här regleras även hur du erlägger förskottsbetalning och handpenning och dess omfattning.  

Inför att du tecknar förhandsavtalet kan du ta del av föreningens stadgar och kostnadskalkyl. I kostnadskalkylen kan du bland annat läsa hur priser och månadsavgifter har beräknats. 

Tillvalsavtal 

I våra bostadsrättsprojekt finns det möjlighet för dig som tecknar boknings- och/eller förhandsavtal i tidigt skede, att sätta din egen prägel på ditt hem genom olika inredningsval. Kostnaden för de tillval du gör läggs på insatsen för bostaden. När du har bestämt dig för vilka tillval du önskar göra så tecknar du ett tillvalsavtal med bostadsrättsföreningen. I avtalet framgår vilka tillval du har beställt och kostnaden för dessa. Vill du läsa våra ”Allmänna villkor för tillval” finner du dessa här.

Upplåtelseavtal 

Upplåtelseavtalet tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen när bostaden är färdigproducerad och ersätter därmed förhandsavtalet. I samband med avtalstecknandet ansöker du om att bli medlem i bostadsrättsföreningen.  

I upplåtelseavtalet framgår dag för tillträde, vilket är dagen du kan flytta in i bostaden. Vidare regleras hur och när du gör din slutbetalning av insatsen för bostaden samt vad som hör till bostadsrätten, såsom förråd eller uteplats. Inför att du tecknar upplåtelseavtalet får du ta del av den slutliga ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen. I samband med att du ingår avtalet erlägger du en handpenning om 10% av den totala insatsen för bostaden i förekommande fall en upplåtelseavgift, som betalas till bostadsrättsföreningen.  

Från och med tillträdesdagen har du rätt att nyttja bostadsrätten som bostad.  

Dokument

Här kan du ladda ner relaterade dokument