Trygghetspaket

Att köpa nyproduktion innebär en extra dos av trygghet, främst tack vare de bestämmelser som fastställs inom bostadsrättslagen. Lagstiftningen tydliggör de rättigheter och skyldigheter som gäller vid ett bostadsköp. Utöver lagstiftningen har vi utökat tryggheten ytterligare för dig som kund genom vårt Trygghetspaket. 

Vi är med dig hela vägen 

Det kan kännas ganska krångligt att köpa en bostadsrätt, inte minst om det är första gången. Därför finns vi som fastighetsutvecklare och byggherre alltid tillhands, hela vägen från intresseanmälan tills det är dags att sätta nyckeln i låset. Vi har gjort det lätt att nå vår kundservice för att du som köpare snabbt ska kunna få svar på frågor och funderingar under hela processen.  

Fem års garanti 


När du köper en nyproducerad bostad av oss har du fem års garanti på byggnationen av din nya bostad och fem års garantitid på dina vitvaror. Garantin är till för att du ska kunna känna dig trygg med att du får den kvalité vi har utlovat.  

Slutbesiktning samt tvåårs-besiktning 

Vid besiktningen, som sker innan du tillträder din nya bostad, säkerställs att branschens regler och krav för en nyproduktion har uppfyllts. Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman. Om några fel skulle noteras så åtgärdar vi dessa innan du flyttar in. När två år har gått utförs ytterligare en besiktning för att säkerställa att inga garantifel uppkommit sedan du flyttade in. 

Avbokningsskydd 


Avbokningsskyddet skyddar dig från det att ett förhandsavtal har tecknats fram till den dag bostaden är färdigproducerad och du tecknar ett upplåtelseavtal. Skyddet gäller om du inte kan fullfölja ditt bostadsköp på grund av en kritisk sjukdom eller vid dödsfall.  

Tillträdesskydd 

 
I det fall att du inte får din nuvarande bostad såld kan du ansöka om att få tillträdet samt slutbetalning framflyttad i upp till tre månader. Vi går då in och betalar din månadsavgift till föreningen under samma tid.  

Kampanjgaranti 


Om vi, för att öka försäljningstakten i ett projekt, sänker priset på en motsvarande bostad som du redan har tecknat förhandsavtal för, garanterar vi att du erbjuds att ta del av samma kampanj. Denna garanti gäller fram till dess att du har tecknat upplåtelseavtal och under förutsättning att kampanjen avser en bostad av samma typ som den bostad du har köpt vad det gäller storlek, planlösning och med motsvarande läge i huset. 

Garanti för osålda lägenheter  


Även om samtliga bostäder inte skulle vara slutsålda på tillträdesdagen behöver du inte oroa dig för bostadsrättsföreningens ekonomi. Vi kompenserar bostadsrättsföreningen genom att köpa in de bostäder som eventuellt inte är sålda samt genom att stå för kostnader för outhyrda lokaler. Vi garanterar alltså insatser, upplåtelseavgifter och månadsavgifter.