Hållbarhet

Människor ska bo och trivas under lång tid i våra bostäder och vi har många års erfarenhet av att bygga med hög kvalitet som håller i längden. Våra egenutvecklade bostadsrätter är alltid Svanenmärkta. Ett helhetstänk som gynnar människorna som bor i huset genom sunda materialval.  

Vi vill också göra det lätt, för dig som bor i våra bostäder, att göra bra val i din vardag – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Därför erbjuder vi bland annat en app och ett koncept med en ”Grannbod” som underlättar för grannarna att hjälpa varandra i föreningen. Det ska vara lätt att göra rätt! Läs mer om vårt koncept Boaktiva.