Vägen till ditt nya hem

1. Intresseanmälan 


Är du intresserad av att köpa en bostad gör du enkelt en intresseanmälan på vår hemsida. När det blir dags för säljstart får du som anmält intresse all information du behöver från oss. Turordningen för erbjudande om att teckna avtal för en bostad baseras på det datum som intresseanmälan för projektet inkom.   

2. Bokningsavtal

(i vissa projekt) 

Reservation av en specifik bostad som ger dig företräde att längre fram i processen teckna förhandsavtal och upplåtelseavtal.  

3. Förhandsavtal


När du bestämt dig för att köpa en bostad som ännu inte är färdigproducerad, tecknas ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Genom avtalet förbinder sig föreningen att upplåta bostadsrätten till dig och du förbinder dig att köpa den. För att teckna förhandsavtalet behöver du säkra din finansiering (vanligtvis genom ett lånelöfte från banken).

En förskottsbetalning på 100 000 kr betalas.  

Parkeringsplats: Tecknande av intresse för parkeringsplats görs vid samma tillfälle som du skriver under ditt första avtal hos mäklaren. 

4. Inredningsval 


När du har bestämt dig för vilka tillval du önskar göra så tecknar du ett tillvalsavtal med bostadsrättsföreningen.

5. Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtalet tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen när bostaden är färdigproducerad och ersätter därmed förhandsavtalet. I samband med att du ingår avtalet erlägger du en handpenning om 10% av den totala insatsen (minus förskott) för bostaden samt i förekommande fall en upplåtelseavgift.  

6. Besök på byggarbetsplatsen


Du får delta på en förhandsvisning för att se hur ditt nya boende tar form. 

7. Besiktning och genomgång


Innan det är dags för inflyttning görs det en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Du erbjuds därefter att delta vid en genomgång med besiktningsmannen och personal från oss för att få mer information om ditt nya boende. 

8. Tillträde 


När slutbetalningen är genomförd överlämnas nycklarna till dig, och du kan flytta in i ditt nya hem!