Svanenmärkta hem

Människor ska bo och trivas under lång tid i våra bostäder och vi har många års erfarenhet av att bygga bostäder med hög kvalitet som håller i längden. Våra egenutvecklade bostadsrätter är alltid Svanenmärkta. Ett helhetstänk som både gynnar människorna som bor i huset genom sunda material och vår miljö. Långsiktighet innebär också att vi bygger med en tidlös arkitektur och väljer bra material till den fasta inredningen från välkända varumärken. 

Att svana gör skillnad – välj ett Svanenmärkt hem! 

Svårt att få – lätt att välja 

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och i Sverige är det, det statligt ägda bolaget Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen. Miljömärkning Sverige arbetar på uppdrag av regeringen och utan bransch- eller vinstintresse. 

Målet med märkningen är att minska den totala miljöpåverkan från produktion och konsumtion. Hela livscykeln – från råvara till produktion, användning, bortskaffande och återvinning ingår i bedömningen när kraven för Svanen fastställs.  

Miljömärkning Sverige kontrollerar och certifierar alla Svanenmärkta produkter och tjänster. Genom dokumentation och kontroll av både byggprocessen och den slutförda konstruktionen säkerställs att Svanens strikta krav uppfylls.  

Svanenmärkt byggnad 

En Svanenmärkt byggnad är ett bra val både för miljön och för dig som skall vistas i den. En Svanenmärkt byggnad: 

  • är energieffektiva, det vill säga det ska inte behöva användas mycket energi för byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten eller ventilation. Detta säkerställer låg klimatpåverkan under hela byggnadens livslängd och låga framtida energiräkningar för dig som boende; 
  • har ett bra inomhusklimat med krav på bl.a. ventilation, dagsljus, fuktskydd och emissioner av skadliga kemikalier. Detta är en mycket viktig faktor för att säkerställa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö; 
  • byggs med produkter och material som har granskats och klarar hårda krav på miljö och hälsa. Det innebär exempelvis att byggskivor, golv, isolering och färg inte får innehålla ämnen som klassificerats som farliga för miljö och människors hälsa.
  • Virket i Svanenmärkta byggnader kommer från hållbart skogsbruk. Virket får inte komma från skyddade skogar och ska vara certifierat och spårbart. 

Våra egenutvecklade bostadsrätter är alltid Svanenmärkta