Boaktiva

Vi bygger hållbara bostadsområden. Inte bara genom Svanenmärkta byggnader utan också genom att underlätta för dig, som bor i våra hus, att göra bra val i din vardag – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi vill göra det lätt att göra rätt! 

Boaktiva är ett koncept som vi har utvecklat själva för att skapa trivsamma och hållbara boendemiljöer. Konceptet bygger på ”nudging”, det vill säga främja ett önskat beteende genom positiva knuffar i rätt riktning. Detta försöker vi åstadkomma t.ex. genom en medveten planering av närmiljön. Inom Boaktiva-konceptet jobbar vi med följande verktyg: 

Boappa 

Appen – Boappa, gör det enkelt för dig som köpare att ta del av viktig information gällande huset, kommunicera med grannarna och hjälpa varandra i föreningen. 

I appen får du tillgång till information från styrelsen, skötselanvisningar och kan registrera en felanmälan. Här kan du exempelvis boka gemensamhetsytor såsom en övernattningslägenhet eller en takterrass. Via appen kommunicerar du också enkelt med dina grannar. Varför inte bjuda in till en fotbollsmatch på gården, en klädbytardag eller samåkning till jobbet? Det är ju ändå de som bor i huset som förvandlar det till trivsamma hem för livet. 

Grannboden 

Spara pengar och på vår miljö! När du flyttar in i ett av våra flerbostadshus ingår det en ”Grannbod” som underlättar för dig och dina grannar att dela saker med varandra. Vi inreder Grannboden och beroende på vilken typ av boende det gäller så fyller vi den med alltifrån trädgårdsredskap till brädspel. Du och dina grannar får sedan ta över ansvaret och fylla på med de saker ni önskar dela med varandra. Exempelvis, med verktyg som bokas sedan enkelt via appen.  

Grannsamverkan 

Grannsamverkan är ett samarbete med bland annat polisen och ett antal andra aktörer som alla verkar för att minska brottsligheten och skapa ett tryggare boende. Vi informerar styrelsen i våra bostadsrättsföreningar om hur Grannsamverkan fungerar för att de sedan ska kunna ta detta arbete vidare och öka kunskapen hos dig som boende i kvarteret. Här kan du läsa mer.

Huskurage 

Huskurage finns för att berätta hur vi tillsammans kan stoppa våld i hemmet. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. I samband med inflyttningen får du en bok, Huskurage – från oro till omtanke. Syftet med boken är att utbilda oss alla i modet att våga bry sig om och larma. Här kan du läsa mer om huskurage.