"Svana* ditt liv - välj ett Svanenmärkt hem"

Svanemärkta hem

Wästbygg har Svanenlicens och vi Svanenmärker alla bostadsrätter vi utvecklar, bygger och säljer själva. Vi har valt Svanen för att märkningen ser till helheten och gynnar dels människorna som bor i huset genom sunda materialval, dels miljön och jordens resurser. Bättre för miljön, bättre för dig och din familj.  Att svana* gör skillnad - välj ett Svanenmärkt hem!

 

Tuffa krav

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Målet med märkningen är att minska den totala miljöpåverkan från produktion och konsumtion. Hela livscykeln - från råvara till produktion, användning, bortskaffande och återvinning ingår i bedömningen när kraven för Svanen fastställs. 

Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen i Sverige, kontrollerar och certifierar alla Svanenmärkta produkter och tjänster. Genom dokumentation och kontroll av både byggprocessen och den slutförda konstruktionen säkerställs att Svanens strikta krav uppfylls. 

Baby som har ögonkontakt med någon och skrattar, skall symbolisera barnfamilj och familjeliv

Svanenmärkt byggnad

En Svanenmärkt byggnad är ett bra val både för miljön och för dig som skall vistas i den. En Svanenmärkt byggnad:

Har låg energiförbrukning, inkl. premie för förnybar energi. Detta säkerställer låg klimatpåverkan under hela byggnadens livslängd och låga framtida energiräkningar.

Har ett bra inomhusklimat med krav på bl.a. ventilation, dagsljus, fuktskydd och emissioner av skadliga kemikalier. Detta är en mycket viktig faktor för att säkerställa en hälsosam och behagliginomhusmiljö
.

Lever upp till stränga krav på undvikande av miljö- och hälsofarliga ämnen i både byggnadsmaterial och kemiska byggprodukter. Det vill säga krav på allt från färger och tätningsmedel till isolering, ångspärr och golv. Detta innebär bl.a. att bisfenol A inte är tillåtet i en Svanenmärkt byggnad och att inre ytor som golv och väggar inte får innehålla PVC. 

Uppfyller strikta krav för hållbart, certifierat trä. Nordisk Miljömärknings träkrav säkerställer att träet i byggnadens konstruktioner kommer från hållbart förvaltade skogar och är lagligt avverkat. Vi strävar efter att stoppa avskogningen som orsakar stora förluster av biologisk mångfald, markerosion och såväl lokal som global klimatpåverkan.

* Källa: Miljömärkning Sverige

Ett inristat hjärta i en trädstam i en skog strax intill ett bostadsområde med nyproducerade bostadsrätter

Svana*

Svana är ett samlingsord för alla hållbara handlingar – stora som små

Läs mer här
Nyfiken?

På svanen.se kan du få veta mer om Svanenmärkta hus.

Läs mer här
Boaktiva

Genom Boaktiva "knuffar" vi dig mot en mer hållbar vardag.

Läs mer här