Projekt | 2016-06-20

Bild:

Wästbygg utvecklar i Tuve

Fastighetsnämnden i Göteborg har tilldelat Wästbygg en markanvisning för 150 bostadsrätter i Tuve i Göteborg. Markanvisningen är en del av Göteborgs stads satsning BoStad 2021 som syftar till att 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, ska stå klara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Fastighetsnämnden motiverar bland annat tilldelningen med "I sin ansökan om markanvisning visar bolaget på en hög ambitionsnivå att genom olika förslag till åtgärder underlätta för ett ekologiskt hållbart boende och resande."


– Det känns oerhört positivt att Göteborgs stad uppmärksammat det hållbarhetsperspektiv som vi är måna om ska genomsyra våra egenutvecklade projekt. Vi ser nu fram emot att både få vara med i den fortsatta utvecklingen av Tuve centrum och bidra till att Göteborgs stad kan uppfylla sitt mål med BoStad 2021, säger Jonas Hulterström, affärsutvecklare på Wästbygg.
 

Planarbetet inleds omgående. Lägenheterna kommer att uppföras av Wästbyggs entreprenadorganisation som i nuläget bland annat håller på att bygga 120 lägenheter åt Riksbyggen i samma område.